ขอบเขตการปกครอง
จังหวัด:
อำเภอ:
ตำบล:
พื้นที่ปลูกข้าวโพดจากภาพถ่ายดาวเทียม
ของช่วงเวลา
01 - 15 มิ.ย. 2561
16 - 31 พ.ค. 2561
01 - 15 พ.ค. 2561
16 - 30 เม.ย. 2561
01 - 15 เม.ย. 2561
16 - 31 มี.ค. 2561
01 - 15 มี.ค. 2561
16 - 28 ก.พ. 2561
01 - 15 ก.พ. 2561
16 - 31 ม.ค. 2561
01 - 15 ม.ค. 2561
16 - 31 ธ.ค. 2560
01 - 15 ธ.ค. 2560
16 - 30 พ.ย. 2560
01 - 15 พ.ย. 2560
16 - 31 ต.ค. 2560
01 - 15 ต.ค. 2560
16 - 30 ก.ย. 2560
01 - 15 ก.ย. 2560
16 - 31 ส.ค. 2560
01 - 15 ส.ค. 2560
16 - 31 ก.ค. 2560
01 - 15 ก.ค. 2560
16 - 30 มิ.ย. 2560
สัญลักษณ์ (เริ่มปลูก / เก็บเกี่ยว)
01-15 มิ.ย. 61 / 01-15 ต.ค. 61
16-31 พ.ค. 61 / 16-30 ก.ย. 61
01-15 พ.ค. 61 / 01-15 ก.ย. 61
16-30 เม.ย. 61 / 16-31 ส.ค. 61
01-15 เม.ย. 61 / 01-15 ส.ค. 61
16-31 มี.ค. 61 / 16-31 ก.ค. 61
01-15 มี.ค. 61 / 01-15 ก.ค. 61
16-28 ก.พ. 61 / 16-30 มิ.ย. 61
ตำแหน่งโรงงาน
พื้นที่ชลประทาน
พื้นที่ปล่อยน้ำ
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip (shp)
ข้อมูล ณ วันที่:
ดาวน์โหลดแผนที่ปลูกข้าวโพด (PDF)
(15 มิ.ย. 61)
จังหวัด:
ดาวน์โหลดรายงานสถานการณ์ล่าสุด
(15 มิ.ย. 61)
จังหวัด:

เว็ปไซต์นี้มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โปรดกด Crtl+F5 เพื่อ Refresh หน้าจอให้ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน